فروشگاه – ذخیره کردن اختصاصی داخلی شجاع خلیل زاده

فروشگاه – ذخیره کردن: اختصاصی داخلی شجاع خلیل زاده ekhtesasi dakheli shojae khalil zadeh varzeshi-Football iran – bartar Football iran

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی در گزینش شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران نمی‌توان به کانون‌های قدرت بی‌توجه بود / ناصری

یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به اینکه شورای شهر و جبهه اصلاحات کارنامه موفقی در قضیه استعفای شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران داشت، گفت: جامعه مدنی نگاه خود

در گزینش شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران نمی‌توان به کانون‌های قدرت بی‌توجه بود / ناصری

ناصری: در گزینش شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران نمی توان به کانون های قدرت بی توجه بود

عبارات مهم : ایران

یک فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به اینکه شورای شهر و جبهه اصلاحات کارنامه موفقی در قضیه استعفای شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران داشت، گفت: جامعه مدنی نگاه خود را به ساختار نظام عوض کردن داده و واقعیات را ببیند. در گزینش شهردار نمی توان به کانون های قدرت بی توجه بود.

عبدالله ناصری در گفت وگو با ایسنا در ارزیابی خود از نحوه عملکرد اصلاح طلبان در قضیه استعفای شهردار تهران، اظهار کرد: من در مجموع کارنامه عملکرد شهرداری را از شورای شهر و جبهه اصلاح طلبان تفکیک می کنم و حتما واکنش‌ها شورای شهر و نهادهای مربوطه و احزاب جبهه اصلاحات را کارنامه موفقی می دانم و شاید یک مقدار کارنامه نجفی را مثبت ندانم البته نه از جهت عملکرد تخصصی در شهرداری، بلکه از جهت فرآیند استعفا.

در گزینش شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران نمی‌توان به کانون‌های قدرت بی‌توجه بود / ناصری

وی با اشاره به اینکه نمی توان نادیده گرفت که این استعفا هم جهت جامعه رای و هم جهت جریان اصلاحات هزینه ساز شده است هست، اظهار کرد: من برداشت های اجتماعی را در این زمینه قبول دارم و اعتقاد دارم اینها برداشت های درستی است ولی این واقعیت را باید در نظر گرفت که سازوکار اداری و سازمانی این نظام به گونه ای است که اگر بخواهیم عمل گرایانه نگاه کنیم چاره ای جز اتفاقی که افتاد وجود نداشت.

این فعال سیاسی اصلاح طلب ادامه داد: گزینش شورای شهر یک گزینش مدنی است ولی مدیریت شهری را نمی توان فارغ از حوزه های دیگر در نظر گرفت. چون ساختار اداری کشور تمرکزگراست، طبیعی است که یکسری نهادها نسبت به شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران حساسیت داشته باشند. شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران نیز از سال 76 به بعد زیاد ماهیت سیاسی پیدا کرده تا ماهیت اجتماعی و مدیریتی، بنابراین نهادهای مختلفی در مورد شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران اظهارنظر پیدا می کنند. شاید کانون های قدرت در زمینه انتخابات نتوانند خیلی کاری کنند ولی هنگامی که شورای شهر می خواهد شهردار را گزینش کند، نمی تواند بدون توجه به کانون های قدرت کار را به پیش ببرد.

یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به اینکه شورای شهر و جبهه اصلاحات کارنامه موفقی در قضیه استعفای شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران داشت، گفت: جامعه مدنی نگاه خود

ناصری خاطرنشان کرد: هم اکنون هم شورای شهر می تواند چند نفر را گزینش کند ولی اگر وزارت کشور حکم آنها را ندهد و بده و بستان ها و کشمکش ها ادامه یابد هزینه سنگین آن را مردم پایتخت می دهند. واقعیت این است که ما باید نگاه مان را به قاعده بازی در ساختار قدرت عوض کنیم. افراد یا باید به جامعه مدنی بپیوندند و نهادهای قدرت را رها کنند یا اگر می خواهند وارد نهادهای قدرت شوند، بپذیرند که نظام دیوان سالاری کشور عزیزمان ایران مکانیزم های خود را دارد.

این عضو بنیاد باران با اشاره به اینکه جامعه مدنی باید نگاه خود را به ساختار نظام عوض کردن داده و واقعیات را ببیند، تصریح کرد: اگر این واقعیات دیده شود در مورد عزل و راه اندازی ها نیز عمل گرایانه تر عمل می شود. رییس دولت اصلاحات در عنوان شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران توصیفی دارد که شهردار باید شخصیت ملی داشته باشد. شخصیت ملی نه تنها به این معنا که در عرصه ملی آشنا شده است باشد بلکه علاوه بر آن از این جهت ملی باشد که کانون های قدرت بتوانند با او همکاری کنند.

ناصری همچنین بیان کرد: به نظر من شورای شهر در زمینه استعفای شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران هوشمندانه عمل کرد که استعفای اول را نپذیرفت و این خبر را به جامعه رای خود داد که این استعفا خواست شورای شهر و جبهه اصلاحات نیست. جامعه رای هم فهمید که ادامه این روند امکان پذیر نیست.

در گزینش شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران نمی‌توان به کانون‌های قدرت بی‌توجه بود / ناصری

وی در آخر گفت: واقعیت این است که اصلاح طلبان فلسفه کنش گری سیاسی خود را در هماهنگی با ساختار و چارچوب های کلی تعریف کرده اند ولی گفتمان خود را مدیریت می کنند.

واژه های کلیدی: ایران | شهردار | شهرداری | شورای شهر | شهردار تهران | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz